Skargi

Jeśli masz zastrzeżenia do pracy UWV lub WERKbedrijf

Jeśłi masz zastrzeżenia do załatwiania spraw przez UWV lub WERKbedrijf (np. nieregularnie wypłacany zasiłek, brak kontaktu z UWV mimo obietnic, bądź w przypadku, gdy pracownicy UWV wprowadzają Cię w błąd. przekazując nieprawdziwe informacje) masz prawo do złożenia Skargi (KLACHT). W tym celu należy wypełnić formularz Skarg, dostępny na stronie www.uwv.nl Można go wypełnić on-line, bądź wydrukować i wysłać na adres:
UWV Klachtenbureau
Postbus 58071
1040 HB Amsterdam
lub faxem na nummer: (020)6875999
Skargę można złożyć również telefonicznie (wyłącznie w języku niderlandzkim), dzwoniąc na Klachtenlijn UWV pod numer 09008982525. Dział skarg (klachtenlijn) dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 17.00

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu postępowania z Twoją skargą...

... możesz go dodatkowo zaskarżyć do:
NATIONALE OMBUDSMAN
POSTBUS 93122
2509 DEN HAAG
bądź telefonicznie, pod numerem telefonu: 08003555555

Skargę do NATIONALE OMBUDSMAN możesz złożyć maksymalnie do 12 miesięcy od zaistniałej sytuacji (na którą składasz skargę).

kontakt