Na jak długo, otrzymam zasiłek

Minimalny okres zasiłku dla bezrobotnych w Holandii to 3 miesiące.

Jednak w zależności od stażu pracy, bezrobotne z Holandii można otrzymać nawet na 36 miesięcy. 1 stycznia 2016 roku, weszły w życie nowe przepisy, skracające maksymalną długość zasiłku dla bezrobotnych w Holandii, stopniowo, co kwartał o jeden miesiąc. By docelowo 1 kwietnia 2019 osiągnąć pułap 24 miesięcy. Poniżej prezentujemy jaki maksymalny okres świadczenia będzie obowiązywał w danym okresie:

 • 2 kwartał 2016 roku - maksymalny okres zasiłku to 36 miesięcy
 • 3 kwartał 2016 roku - maksymalny okres zasiłku to 35 miesięcy
 • 4 kwartał 2016 roku - maksymalny okres zasiłku to 34 miesięcy
 • 1 kwartał 2017 roku - maksymalny okres zasiłku to 33 miesięcy
 • 2 kwartał 2017 roku - maksymalny okres zasiłku to 32 miesięcy
 • 3 kwartał 2017 roku - maksymalny okres zasiłku to 31 miesięcy
 • 4 kwartał 2017 roku - maksymalny okres zasiłku to 30 miesięcy
 • 1 kwartał 2018 roku - maksymalny okres zasiłku to 29 miesięcy
 • 2 kwartał 2018 roku - maksymalny okres zasiłku to 28 miesięcy
 • 3 kwartał 2018 roku - maksymalny okres zasiłku to 27 miesięcy
 • 4 kwartał 2018 roku - maksymalny okres zasiłku to 26 miesięcy
 • 1 kwartał 2019 roku - maksymalny okres zasiłku to 25 miesięcy
 • 2 kwartał 2018 roku - maksymalny okres zasiłku to 24 miesięcy

Począwszy od 1 kwietnia (2 kwartał) 2019 roku, maksymalny okres zasiłku dla bezrobotnych w Holandii pozostanie na poziomie 24 miesięcy.

Jak obliczyć długość świadczenia dla bezrobotnych w NL?

Jeśli w okresie ostatnich 5 lat, przepracowałeś minimum 4 lata,  to za każdy przepracowany rok otrzymasz miesiąc zasiłku. Np jeśli twój staż pracy to 6 (ostatnich lat) lat, to powinieneś otrzymać bezrobotne w Holandii na okres 6 miesięcy. Ale jeśli Twój staż pracy to 9 lat, ale w ciągu ostatnich 5 lat przepracowałeś tylko 3 lata, bezrobotne otrzymasz tylko na okres 3 miesięcy.

Aby rok kalendarzowy zaliczyć do stażu pracy, musisz przepracować (w danym roku) minimum 52 dni robocze.

Do stażu pracy można zaliczyć też, lata przepracowane w Polsce (lub innym kraju). Należy w tym celu przedstawić dokument "PD U1". Jest to dokument poświadczający przepracowane okresy (składkowe) w danym kraju. W Polsce dokument ten wydaje Wojewódzki Urząd Pracy, odpowiedni do Twojego miejsce zamieszkanie w Polsce. Dokument ten najlepiej dołączyć do wniosku o bezrobotne w Holandii. Można go też dosłać w trakcie trwania zasiłku razem z wnioskiem o przedłużenie bezrobotnego.

Możemy oczywiście zrobić to w Twoim imieniu - skontaktuj się z nami!

kontakt