Na jak długo, otrzymam zasiłek

Minimalny okres zasiłku dla bezrobotnych w Holandii to 3 miesiące.

Jednak w zależności od stażu pracy, bezrobotne z Holandii można otrzymać nawet na 24 miesiące.

Jak obliczyć długość świadczenia dla bezrobotnych w NL?

Jeśli w okresie ostatnich 5 lat, przepracowałeś minimum 4 lata,  to za każdy przepracowany rok otrzymasz miesiąc zasiłku. Np jeśli twój staż pracy to 6 (ostatnich lat) lat, to powinieneś otrzymać bezrobotne w Holandii na okres 6 miesięcy. Ale jeśli Twój staż pracy to 9 lat, ale w ciągu ostatnich 5 lat przepracowałeś tylko 3 lata, bezrobotne otrzymasz tylko na okres 3 miesięcy.

Aby rok kalendarzowy zaliczyć do stażu pracy, musisz przepracować (w danym roku) minimum 52 dni robocze.

Do stażu pracy można zaliczyć też, lata przepracowane w Polsce (lub innym kraju). Należy w tym celu przedstawić dokument "PD U1". Jest to dokument poświadczający przepracowane okresy (składkowe) w danym kraju. W Polsce dokument ten wydaje Wojewódzki Urząd Pracy, odpowiedni do Twojego miejsce zamieszkanie w Polsce. Dokument ten najlepiej dołączyć do wniosku o bezrobotne w Holandii. Można go też dosłać w trakcie trwania zasiłku razem z wnioskiem o przedłużenie bezrobotnego.

Możemy oczywiście zrobić to w Twoim imieniu - skontaktuj się z nami!

kontakt