Odwołania

Nie zgadzasz się z decyzją? Możesz złożyć odwołanie!

Wcześniej, jednak radzimy zadzwonić na infolinię UWV (tel. 09009294). Bardzo często, wiele spraw można wyjaśnić telefonicznie i składanie odwołania jest niepotrzebne. Jeśli jednak rozmowa telefoniczna nie przyniesie oczekiwanego efektu, należy złożyć odwołanie. Możesz to zrobić elektronicznie za pomocą DigID, na stronie www.uwv.nl
Możesz też wysłać tradycyjny list z odwołaniem.

Na jaki adres wysłać list z odwołaniem?

Adres ten znajdziesz na liście z decyzją (od której chcesz się odwołać).
Oprócz adresu, napisz na kopercie "BEZWAARSCHRIFT".

Ile jest czasu na odwołanie?

W liście z decyzją (od której się odwołujesz), jest napisane ile masz czasu na odwołanie. Termin ten jest nieprzekraczalny, oznacza to że jeśli odwołanie złożysz po tym terminie - nie będzie ono rozpatrywane!

Co powinno być zawarte w odwołaniu od decyzji UWV?

Odwołanie od decyzji UWV, musi zawierać:

  • Twoje Imię Nazwisko i adres
  • Twój numer telefonu
  • BSN / SoFinumer
  • datę
  • tytuł "BEZWAARSCHRIFT" lub "IK MAAK BEZWAAR"
  • dane decyzji UWV, od której się odwołujesz (data, kenmerk)
  • wyjaśnienie, dlaczego nie zgadzasz się z decyzją
  • jaka według Ciebie powinna być decyzja
  • Twój podpis na końcu

Złożyłeś odwołanie od decyzji UWV i co dalej?

Po wysłaniu odwołania otrzymasz (do 5 dni roboczych) potwierdzenie, dostarczenia odwołania.
Skontaktuje się z Tobą telefonicznie, pracownik działu Bezwaar en Beroep. W czasie rozmowy telefonicznej wspólnie poszukacie rozwiązania problemu. Jeśli dojdzie do porozumienia, otrzymasz list z opisem całej sytuacji i ewentualnie nową, skorygowaną decyzję. Możesz też zostać poproszony o osobiste stawiennictwo w oddziale UWV, celem złożenia dodatkowych wyjaśnień. By ułatwić wyszukanie rozwiązania problemu, spotkanie takie może być przeprowadzone z udziałem mediatora i/lub tłumacza.
Odpowiedź na odwołanie od decyzji UWV powinna być wydana na piśmie maksymalnie do 13 tygodni, od złożenia odwołania.

Jeśli potrzebujesz pomocy w napisaniu odwołania;- skontaktuj się z nami! zajmiemy się tym!

kontakt