Kontrole z UWV

Co kontroluje UWV?

UWV kontroluje czy faktycznie masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, czy zgadza się kwota, którą pobierasz, czy zgadza się okres, na jaki masz przyznane świadczenie dla bezrobotnych. Kontroluje również, wybiorczo, czy wywiązujesz się z obowiązków bezrobotnego.

Każdy kto pobiera zasiłek dla bezrobotnych w Holandii, może zostać skontrolowany!

W kwestii kontroli, musisz współpracować z UWV, np. jeśli poproszą Cię o jakieś dodatkowe dokumenty, musisz je przedstawić. Musisz być również dostępny/a telefonicznie, oraz pod adresem zamieszkania/pobytu, w Holandii i poza Holandią również!

UWV przeprowadza rozmaite kontrole, często nie jesteśmy nawet świadomi, że mieliśmy kontrole. Sprawdzane są najczęściej informacje, które podałeś/aś we wniosku o zasiłek, oraz czy na czas dostarczasz informacje o zmianach w Twojej sytuacji. Oprócz tej "niewidocznej" formy kontroli, UWV może przeprowadzić również kontrolę:

  • telefoniczną
  • w miejscu pracy
  • podczas wizyty w Twoim domu
  • wzywając Cię do oddziału UWV

Co jeśli kontrola wykryje nieprawidłowości?

Jeśli przekażesz do UWV nieprawdziwe informacje, lub nie poinformujesz na czas UWV o zmianach w Twojej sytuacji, możesz (w ramach kary) otrzymać niższą kwotę zasiłku, bądź zasiłek zostanie Ci wstrzymany. Jeśli w skutek kontroli okaże się, że otrzymałeś/aś zasiłek w kwocie wyższej niż należna, będziesz musiał/a niesłusznie pobraną kwotę, zwrócić do UWV, może też zostać na Ciebie nałożona dodatkowo KARA finansowa.

Dlatego niezmiernie istotne jest by na czas przekazywać wszelkie informacje do UWV

Jeśli masz jakikolwiek problem z przekazywaniem informacji do UWV, skontaktuj się z Nami, załatwimy wszystko za Ciebie!

kontakt