Kiedy dostanę wypłatę zasiłku?

Kiedy dostanę pieniądze z zasiłku dla bezrobotnych w Holandii?

Po złożeniu wniosku o holenderski zasiłek dla bezrobotnych (WW-uitkering), UWV ma maksymalnie 4 tygodnie na wydanie decyzji o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych. Z decyzji tej dowiesz się w jakiej wysokości przyznano Ci bezrobotne, oraz na jaki okres. Jeśli masz już przyznany zasiłek, musisz każdego miesiąca dostarczać informacje o swoich dochodach za miesiąc poprzedni. Oświadczenie to, musisz złożyć również jeśli, nie miałeś/aś żadnych dochodów. Do tego celu służy specjalny formularz "INKOMSTENOPGAVE". Osoby posiadające DigID znajdą go po zalogowaniu do mijnUWV na www.uwv.nl    Osoby nie posiadające kodu DigID, muszą zamówić papierową wersję formularza, dzwoniąc na infolinię UWV, pod numer telefonu: 09009294 (w języku niderlandzkim).

Po otrzymaniu oświadczenia o dochodach (Inkomstenopgave), w czasie 3 do 10 dni, UWV przekaże należną Ci kwotę zasiłku, an Twój rachunek bankowy wskazany we wniosku o zasiłek (Aanvraag WW-uitkering). Oznacza to, że pierwszy zasiłek otrzymasz maksymalnie do 10 dni roboczych od dostarczenia oświadczenia o dochodach. Formularz ten musisz wysyłać każdego miesiąca, za który należy Ci się zasiłek dla bezrobotnych.

UWAGA! Nie złożysz oświadczenia o dochodach (Inkomstenopgave) - NIE OTRZYMASZ PIENIĘDZY!

W imieniu naszych Klientów, dostarczamy oświadczenia o dochodach (inkomstenopgave), bez potrzeby zamawiania jakichkolwiek formularzy. Szybko i na czas. Skontaktuj się z nami po więcej informacji.

kontakt