Przeniesienie zasiłku do Polski

Export zasiłku do innego kraju (np. do Polski)

Jeśli chcesz pobierać holenderski zasiłek dla bezrobotnych np. w Polsce, musisz normalnie złożyć wniosek o zasiłek w Holandii. Przez pierwsze 4 tygodnie musisz być gotowy/a do podjęcia pracy w Holandii. Po tym okresie należy skontaktować się z UWV buitenland, pod numerem tel. 09009294, podać przyczynę wyjazdu z Holandii (np. małe szanse znalezienia pracy, w związku ze słabą znajomością języka niderlandzkiego), swoje dane (Imię i Nazwisko, BSNnummer, datę urodzenia, dane ostatniego pracodawcy, pierwszy dzień bezrobocia, adres na jaki UWV ma wysłać odpowiednie dokumenty, oraz planowaną datę wyjazdu z Holandii). Jeśli urząd pracy (UWV) zgodzi się na Twój wyjazd z Holandii, przyślą Ci dokument "PD U2". Z tym dokumentem, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni, musisz zarejestrować się w Polskim Urzędzie Pracy. Jeśli Polski Urząd Pracy, potwierdzi że zarejestrowałeś/aś się w wymagalnym terminie, UWV wypłaci Ci Holenderski zasiłek dla bezrobotnych. Jest to tzw EXPORT zasiłku do Polski.

UWAGA! Bez względu na jaki okres został Ci przyznany zasiłek, eksportując go, będziesz go otrzymywać maksymalnie przez okres 3 miesięcy.

Ewentualnie jeśli masz prawo do dłuższego zasiłku, przed upływem 3 miesięcy, musisz wrócić do Holandii i zgłosić się do UWV.

Jeśli potrzebujesz pomocy, przy procedurach związanych z exportem zasiłku - Skontaktuj się z nami!

kontakt