Informowanie UWV

Potrzebujesz zgłosić chorobę, urlop, zmianę adresu (musisz wysłąć WIJZIGINGSFORMULIER), lub masz problem z obowiązkowym dostarczeniem dochodów (INKOMSTENOPGAVE). Zrobimy to dla Ciebie, zapraszamy

koszt dostarczenia pojedynczego formularza to 15€

Pamiętaj, że większość zmian należy dostarczyć do UWV w ciągu 7 dni. Są jednak takie informacje, które MUSISZ dostarczyć do UWV w ciągu 24 godzin (np. zgłoszenie powrotu do zdrowia po chorobie).

kontakt