Blog

Kiedy dostanę wypłatę zasiłku?

Kiedy dostanę pieniądze z zasiłku dla bezrobotnych w Holandii? Po złożeniu wniosku o holenderski zasiłek dla bezrobotnych (WW-uitkering), UWV ma maksymalnie 4 tygodnie na wydanie decyzji o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych. Z decyzji tej dowiesz się w jakiej wysokości przyznano Ci bezrobotne, oraz na jaki okres. Jeśli masz już przyznany zasiłek, musisz każdego miesiąca dostarczać…
Więcej

Dostarczanie zmian do UWV

Informuj UWV o wszelkich zmianach w Twojej sytuacji! Znalazłeś/aś pracę? Przeprowadzasz się? Zachorowałeś/aś? Wybierasz się na wakacje? Jeśli pobierasz holenderski zasiłek dla bezrobotnych, musisz informować UWV o powyższych zmianach. Masz na to maksymalnie tydzień, w tym czasie musisz dostarczyć te informacje na specjalnym formularzu "WIJZIGINGSFORMULIER WW". Osoby posiadające DigID, mogą wypełnić ten formularz logując się…
Więcej

Obowiązki Bezrobotnego w Holandii

O czym muszą pamiętać osoby pobierające zasiłek z Holandii? Każdy bezrobotny, pobierający zasiłek (WW-uitkering), musi spełniać kilka warunków: Podstawowym obowiązkiem jest, aktywne poszukiwanie pracy. Oznacza to, iż należy wykazać się co najmniej 4 próbami w ciągu 4 tygodni (np. rozsyłanie aplikacji pocztą, e-mailem, telefonicznie, itp). Należy przygotować CV oraz List motywacyjny. Przez cały okres zasiłku,…
Więcej

Komu należy się zasiłek dla bezrobotnych w NL

Jakie warunki musisz spełnić, by uzyskać holenderski zasiłek dla bezrobotnych? Musisz przepracować minimum 26 tygodni, w ciągu ostatnich 36 tygodni (liczba przepracowanych godzin w tygodniu, nie ma znaczenia). Nie możesz sam/a zwolnić się z pracy. Nie możesz też zostać zwolniony/a dyscyplinarnie. Jeśli pracodawca zaproponował Ci przedłużenie kontraktu lub inną pracę, a Ty odmówiłeś/aś, raczej nie…
Więcej

Na jak długo, otrzymam zasiłek

Minimalny okres zasiłku dla bezrobotnych w Holandii to 3 miesiące. Jednak w zależności od stażu pracy, bezrobotne z Holandii można otrzymać nawet na 24 miesiące. Jak obliczyć długość świadczenia dla bezrobotnych w NL? Jeśli w okresie ostatnich 5 lat, przepracowałeś minimum 4 lata,  to za każdy przepracowany rok otrzymasz miesiąc zasiłku. Np jeśli twój staż…
Więcej

Jaką kwotę zasiłku otrzymam?

Wysokość Twojego świadczenia bezrobotnego, uzależniona jest od Twoich zarobków z okresu ostatnich 12 miesięcy. Przez pierwsze dwa miesiące, otrzymasz 75% stawki dziennej (dagloon), od 3 miesiąca będziesz otrzymywać 70% tej stawki. Stawka dzienna jest średnią Twoich zarobków, wyliczoną z ostatnich 12 miesięcy. Jeśli np. przez okres ostatnich 6 miesięcy pracując zarabiałeś 100€ dziennie, ale poprzednie…
Więcej

Rejestracja w UWV

Pierwszy krok, który musisz wykonać jako osoba bezrobotna to rejestracja w WERKbedrijf. Najpóźniej tydzień po utracie pracy musisz zarejestrować się, jako osoba poszukująca pracy w WERKbedrijf, możesz to zrobić nawet dwa tygodnie przed planowanym zakończeniem pracy. Osoby posiadające DigID zarejestrują się na stronie www.werk.nl  Jeśli nie masz DigID, musisz osobiście udać się do WERKbedrijf. Podczas…
Więcej

Wakacje w trakcie zasiłku

Wybierasz się na urlop w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych w Holandii? Osobom bezrobotnym w Holandii, przysługuje maksymalnie 20 dni płatnego urlopu! Jeśli jednak masz przyznane świadczenie dla bezrobotnych na kilka miesięcy (a nie na cały rok), płatny urlop należy Ci się, proporcjonalnie, tylko za ten okres. Jeśli chcesz dokładnie sprawdzić ile dni urlopu Ci…
Więcej

Choroba w trakcie zasiłku dla bezrobotnych

Co jeśli zachorujesz podczas zasiłku? Jeśli zachorujesz w trakcie trwania holenderskiego zasiłku dla bezrobotnych, musisz ten fakt zgłosić w UWV, najpóźniej drugiego dnia choroby. Najprościej zgłosić chorobowe poprzez "mijnUWV", potrzebujesz do tego kodu DigID. Jeśli nie posiadasz DigID, musisz zamówić, wypełnić i odesłać pocztą "Wijzigingsformulier". Sugerujemy zawsze zadzwonić do UWV i poinformować o chorobie, pod…
Więcej

Przeniesienie zasiłku do Polski

Export zasiłku do innego kraju (np. do Polski) Jeśli chcesz pobierać holenderski zasiłek dla bezrobotnych np. w Polsce, musisz normalnie złożyć wniosek o zasiłek w Holandii. Przez pierwsze 4 tygodnie musisz być gotowy/a do podjęcia pracy w Holandii. Po tym okresie należy skontaktować się z UWV buitenland, pod numerem tel. 09009294, podać przyczynę wyjazdu z…
Więcej

Kontrole z UWV

Co kontroluje UWV? UWV kontroluje czy faktycznie masz prawo do zasiłku dla bezrobotnych, czy zgadza się kwota, którą pobierasz, czy zgadza się okres, na jaki masz przyznane świadczenie dla bezrobotnych. Kontroluje również, wybiorczo, czy wywiązujesz się z obowiązków bezrobotnego. Każdy kto pobiera zasiłek dla bezrobotnych w Holandii, może zostać skontrolowany! W kwestii kontroli, musisz współpracować…
Więcej

Odwołania

Nie zgadzasz się z decyzją? Możesz złożyć odwołanie! Wcześniej, jednak radzimy zadzwonić na infolinię UWV (tel. 09009294). Bardzo często, wiele spraw można wyjaśnić telefonicznie i składanie odwołania jest niepotrzebne. Jeśli jednak rozmowa telefoniczna nie przyniesie oczekiwanego efektu, należy złożyć odwołanie. Możesz to zrobić elektronicznie za pomocą DigID, na stronie www.uwv.nl Możesz też wysłać tradycyjny list…
Więcej

Skargi

Jeśli masz zastrzeżenia do pracy UWV lub WERKbedrijf Jeśłi masz zastrzeżenia do załatwiania spraw przez UWV lub WERKbedrijf (np. nieregularnie wypłacany zasiłek, brak kontaktu z UWV mimo obietnic, bądź w przypadku, gdy pracownicy UWV wprowadzają Cię w błąd. przekazując nieprawdziwe informacje) masz prawo do złożenia Skargi (KLACHT). W tym celu należy wypełnić formularz Skarg, dostępny…
Więcej